Month: July 2018

KIỆT TÁC MANG TÊN KHAI SƠN TOWN

KIỆT TÁC MANG TÊN KHAI SƠN TOWN

Khai Sơn Town Long Biên là một kiệt tác đáng nhớ và là niềm tự hào mới của tập đoàn Khai Sơn và của mảnh khu đất Ngọc Thụy trên quận Long Biên, mang tới sức sống còn mới cho các sản phẩm nước ngoài thành, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. hơn thế nữa dự án công trình này còn mang lại cùng với các sự tiện nghi khá nổi …